Studeren bij de faculteit

De faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen (3mE) verzorgt driejarige bacheloropleidingen en tweejarige masteropleidingen. De bacheloropleidingen worden aangeboden in het Nederlands, de masteropleidingen zijn in het Engels. 

Van student naar professional
De faculteit biedt een samenhangend programma waarin de student (medisch-)technische kennis verwerft en zich ontplooit op het gebied van communicatie, presentatie, creativiteit en reflectie. De student ontwikkelt zich tot een zelfstandig professional met kennis en vaardigheden die hem in staat stellen om de uitdagingen in de maatschappij aan te gaan. De opleiding aan de faculteit 3mE is coachend in de ontwikkeling van scholier naar student en van student naar deze professional.

Bachelor
Het bachelorprogramma bevat naast ontwerponderwijs een breed scala van technische en wiskundige vakken, waardoor de studenten grondige kennis van het fundament van hun vak krijgen. De nadruk ligt op inzicht en begrip en niet op het leren van feiten. In de projecten leren de studenten hun kennis toe te passen, technisch te ontwerpen en samen te werken met collega’s. In het masterprogramma vindt een verdiepings- en verbredingsslag plaats met aandacht voor fundamentele kennis en nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast leren studenten in het afstudeerproject zelfstandig onderzoek te doen en als volwaardige ingenieurs nieuwe kennis en innovaties aan het vakgebied toe te voegen.

Master
De bachelorprogramma’s zijn gericht op brede algemene scholing, de masterprogramma’s zijn gericht op specialisatie met daarbij meer keuzeruimte. De intentie van de bachelorprogramma’s van de faculteit 3mE is om op te leiden voor de masterprogramma’s. Doordat de bachelorprogramma’s goede samenhangende opleidingen zijn is het ook mogelijk om door te stromen naar een master buiten de faculteit of universiteit of te kiezen voor de arbeidsmarkt. 

Wil je meer informatie?
Kom voor meer informatie over de bacheloropleidingen naar de Open Dagen of loop een dagje mee met een student! Voor meer informatie over onze masteropleidingen ben je van harte welkom op de Mastervoorlichting.

Naam auteur: webredactie 3mE
© 2017 TU Delft

Metamenu