Contact

Prof.dr.ir. G. Lodewijks

Strengere milieueisen

"Milieu wordt bepalende factor"

Gabriël Lodewijks, Voorzitter afdeling Maritime and Transport Technology


Dat stelt hoogleraar Gabriël Lodewijks. Volgens hem zullen in de toekomst milieunormen bepalen wat wel en niet mogelijk is. Of het nu gaat om personenvervoer, om de overslag van bulkgoederen of om transport in binnensteden.

"Zorgen dat we in de toekomst als individu van A naar B kunnen gaan op het moment dat we dat zelf willen", zegt Lodewijks. "Dat is de grote uitdaging waarvoor we staan. Straks zijn de capaciteitsvraag en - behoefte namelijk niet meer maatgevend, maar de milieuvervuiling die we maatschappelijk nog accepteren. Als we de milieubelasting van onze verkeer- en transportsystemen niet reduceren, zal de overheid op bepaalde dagen onze mobiliteit - maar bijvoorbeeld ook bepaalde productieprocessen - fors inperken om overschrijding van de milieunormen te voorkomen."

Innovaties
"Aangezien niemand op zulke maatregelen zit te wachten, ben ik ervan overtuigd dat de strengere milieueisen tot innovaties zullen leiden. Denk aan minder milieubelastende aandrijfsystemen en technieken om individuele voertuigen in een 'treintje' te laten rijden met een continue snelheid. Hierbij neemt het voorste voertuig de leiding en volgen de andere op de automatische piloot op korte afstand. Deze manier van geautomatiseerd vervoer, 'platoonen' genoemd, kan voor een forse energiebesparing en vergroting van de wegcapaciteit zorgen. De kunst is technieken te ontwikkelen die dit platoonen op het hele wegennet mogelijk maakt."

Rolpaden
"In binnensteden zullen strengere normen voor luchtkwaliteit en geluidshinder een stimulans zijn voor innovatieve vervoersystemen. Ik verwacht bijvoorbeeld veel van versnellende rolpaden op de belangrijkste vervoersassen. Dit zijn lange loopbanden waarvan de snelheid in het middendeel hoog is, terwijl de snelheid aan het begin en einde geleidelijk toe - dan wel afneemt. Dit soort continue systemen kan op middellange afstanden de concurrentie met bijvoorbeeld een stadsbus, die steeds moet optrekken en stoppen, uitstekend aan en verbetert ook nog eens de leefbaarheid."

Opruimkosten
"Ook bij de overslag van bulkgoederen zullen milieueisen tot innovaties leiden. Als een kraan nu kolen schept uit een schip, verwaait een klein deel of komt in het water terecht. Worden bedrijven verplicht om dit deel op te ruimen, dan zullen ze vanwege de opruimkosten om oplossingen vragen waarmee de verspilling kan worden vermeden."

 

Naam auteur: webredactie 3mE
© 2017 TU Delft

Metamenu