Contact

Prof.ir. J.J. Hopman

Slimme ontwerptools

"Slimme ontwerptools hebben de toekomst"

Hans Hopman, hoogleraar Scheepsontwerpen


Hans Hopman, hoogleraar Scheepsontwerpen, is daarvan overtuigd. Volgens hem kan de Nederlandse scheepsbouw - die zich sterk richt op gespecialiseerde schepen - met dit soort hulpmiddelen de komende decennia zijn koppositie behouden.

De schepen die in Nederland worden gebouwd, zijn vooral de zogeheten 'complex specials'. Denk aan baggerschepen, patrouilleschepen en werkschepen zoals schepen voor het leggen van onderzeese kabels, boorschepen en schepen voor het plaatsen en onderhouden van offshore windturbines. Het ontwerpen van deze schepen vraagt een andere aanpak dan bij 'gewone' schepen, omdat 'complex specials' meer een groot en complex stuk gereedschap zijn dan een transportmiddel. Bij het ontwerpen moet je daarom vanuit functies en taken redeneren. Hoe plaats je bijvoorbeeld voor de gebruiker de verschillende installaties op de slimste plek en hoe kun je de inzetbaarheid maximaliseren?

Virtueel laboratorium
"Doordat de schepen steeds complexer worden, wordt het beantwoorden van deze vragen alsmaar moeilijker. Daarom ontwikkelen we allerlei software voor ontwerpers. Op termijn moet dat leiden tot het 'Delft Ship Design Lab', een virtueel laboratorium waar alle ontwerptools die we ontwikkelen kunnen worden gecombineerd en waar actuele kennis van andere kennispartijen toegankelijk is. Dat laatste is belangrijk omdat het ontwerpproces in de toekomst een netwerkactiviteit zal zijn, waarbij je diverse kennisvelden bij elkaar moet brengen."

Tijdwinst
"Het aantrekkelijke van ontwerpsoftware is dat je hiermee heel snel alternatieven kunt genereren, waarbij de computer ook nog eens berekent welk effect elk alternatief heeft op aspecten als kosten en zeewaardigheid. Daardoor heb je tijdens het ontwerpproces meer tijd voor het bedenken van slimme oplossingen voor specifieke vraagstukken en het optimaliseren van het ontwerp. Verder zorgt de tijdwinst ervoor dat je in de ontwerpfase al veel meer kunt detailleren, waardoor het ontwerp exacter wordt en de risico's afnemen. En dat leidt weer tot een nauwkeuriger begroting en daarmee tot een concurrerende offerte."

Ketenoptimalisatie
Hopman vervolgt: "Een trend die ik voor de hele scheepsbouw voorzie is een grotere aandacht voor milieuaspecten van schepen. We zullen alternatieven voor stookolie moeten ontwikkelen, schepen reëler moeten ontwerpen - dus niet uitgaan van de ideale omstandigheden, maar van de meest voorkomende - en werken aan ketenoptimalisatie. Is een containerschip met 11.000 containers wel slim als je die containers niet direct via de weg kunt afvoeren?

 

Naam auteur: webredactie 3mE
© 2017 TU Delft

Metamenu