Contact

Prof.dr.ir. B.J. Boersma

Schone aardgasvervanger

"Duurzaam, kleinschalig en flexibel"

Bendiks Jan Boersma, hoogleraar Energietechnologie


"Tot nu toe houden wij ons vooral bezig met thermische energieconversie", vertelt Boersma. "In de praktijk betreft het vooral traditionele grootschalige technieken waarbij met fossiele brandstoffen elektriciteit wordt geproduceerd. Deze technieken zijn vanwege de enorme CO2-uitstoot waarmee ze gepaard gaan niet geschikt voor de langere termijn. Om een bijdrage te leveren aan de toekomstige energievoorziening zullen we dus onderzoek moeten gaan doen naar schone alternatieven."

Aardgasvervanger
"Als aardgasland heeft Nederland enorm veel geïnvesteerd in een hoogwaardige gasinfrastructuur. Om kapitaalvernietiging te voorkomen ben ik er voorstander van dat we sterk inzetten op het ontwikkelen van een schone aardgasvervanger, zodat we over twintig jaar nog steeds op gas kunnen koken. Dat gas komt dan alleen niet uit Slochteren, maar wordt lokaal geproduceerd door afval of biomassa te vergassen.".

Brandstofcel
Boersma vervolgt: "Een dergelijke schone aardgasvervanger is een uitstekende brandstof voor een brandstofcel. Als je hiermee elektriciteit produceert en de warme uitlaatgassen slim benut, zijn rendementen van meer dan zeventig procent mogelijk. Dat is fors hoger dan het rendement van traditionele verbrandingsprocessen. Onderzoek naar brandstofcellen moet dan ook op onze onderzoeksagenda komen, evenals onderzoek naar mogelijkheden om laagwaardige restwarmte van bijvoorbeeld de industrie te benutten. Verder moeten we ons onderzoek toespitsen op kleinschalige vormen van energieopwekking, omdat die allerlei voordelen hebben. Zo zit je met lokale opwekking dichtbij de afnemers, waardoor je minder netverliezen hebt. Bovendien kun je laagwaardige restwarmte in de directe omgeving gebruiken en ben je veel flexibeler.

Efficiëntie
"Naast deze nieuwe onderzoekslijnen blijft ons bestaande onderzoek voorlopig uiterst relevant. Het duurt namelijk nog jaren voordat onze energievoorziening duurzaam is. Tot die tijd kunnen we niet zonder het gebruik van fossiele brandstoffen. We zullen daarom technieken moeten ontwikkelen waarmee we de milieugevolgen van traditionele energiecentrales zo veel mogelijk kunnen beperken en de efficiëntie ervan kunnen verbeteren." 

Volgens hoogleraar Energietechnologie Bendiks Jan Boersema zijn dat de kenmerken van de toekomstige energievoorziening. Hij wil de nadruk van het onderzoek van zijn groep - die nu vooral ligt op de grootschalige toepassing van fossiele brandstoffen - dan ook gaan verleggen.

Naam auteur: webredactie 3mE
© 2017 TU Delft

Metamenu