Afdelingen

Management Team

De faculteit 3mE wordt geleid door de decaan, die hierbij wordt ondersteund door het Management Team (MT). Onder de decaan vallen de stafdiensten en de afdelingen. Onder de stafdiensten vallen Facility Management, Finance & Control, ICT, Communication, Onderwijs & Studentenzaken, Personeel & Organisatie. Onderwijs en onderzoek zijn in de afdelingen vertegenwoordigd.

Verder vallen de Onderdeelcommissie (OdC), de Facultaire Studentenraad (FSR), de Examencommissie en de Wetenschapscommissie onder de faculteit.

Het Management Team bestaat uit:

Functie

Naam

Telefoon

Decaan

Prof.dr. T.S. Baller 

+31 (0)15 27 85401

Secretaris Faculteit

M.H. Sirks-Bong MScBA

+31 (0)15 27 81617

Opleidingsdirecteur

Prof.dr.ir. J. Hellendoorn

+31 (0)15 27 89007

afdelingsvoorzitter BME

Prof.dr. H.E.J. Veeger

+31 (0)15 27 83123

afdelingsvoorzitter DCSC

Prof.dr.ir. J. Hellendoorn 

+31 (0)15 27 89007

afdelingsvoorzitter M&TT

Prof.ir. J.J. Hopman

+31 (0)15 27 85605

afdelingsvoorzitter MSE

Prof.dr. I.M. Richardson 

+31 (0)15 27 85086

afdelingsvoorzitter P&E

Prof.dr.ir. B.J. Boersma

+31 (0)15 27 86887

afdelingsvoorzitter PME

Prof.dr. U. Staufer

+31 (0)15 27 86804

Hoofd HR

mw.  J. Eddini

+31 (0)15 27 88686

Hoofd F&C

M.J.P. van Laarhoven

+31 (0)15 27 89529

Secretariaat

mw. B.E Schouten
mw. Y. Brökling

+31 (0)15 27 87552
+31 (0)15 27 86472

Naam auteur: webredactie 3mE
© 2017 TU Delft

Metamenu