Alumni

Verschillende alumniverenigingen besteden extra aandacht aan de inhoudelijke en persoonlijke uitwisseling tussen hun leden en de TU Delft en haar faculteiten, alsmede tussen hun alumni onderling.

De Alumnivereniging TU Delft is met ruim 7.000 leden de grootste hiervan. Daarnaast bestaan er verschillende  facultaire alumniverenigingen die nauw verbonden zijn met de faculteiten.

Links

Naam auteur: webredactie 3mE
© 2017 TU Delft

Metamenu