Onderwijs en Studentzaken (O&S)

Onderwijs en Studentzaken (O&S) ondersteunt de Onderwijsdirecteur op het gebied van beleid, coördinatie en programmering, studie-advisering, internationalisering en kwaliteitszorg in het onderwijs.
Daarnaast verzorgt O&S de informatievoorziening aan studenten, evaluatie van alle onderwijssoorten van de faculteit 3mE en de rapportage daarover. Tevens begeleidt O&S de onderwijsvisitatie-processen en de uitvoering van onderwijs- en examenregelingen.

Adres

Mekelweg 2
2628 CD Delft
Kamer A-1

Telefoon: +31 (0)15 27 85499
Fax: +31 (0)15 27 88340
E-mail: osa-3me@remove-this.tudelft.nl

Naam auteur: webredactie
© 2017 TU Delft

Metamenu