Bestuurlijke en Management Ondersteuning (BMO)

BMO richt zich op het op een effectieve wijze inhoudelijk en procesmatige bestuurlijke en managementondersteuning leveren aan Decaan en Afdelingsvoorzitters, onder meer door het inrichten en onderhouden van de Planning & Controlcyclus van de faculteit.

Deze ondersteuning kenmerkt zich door sterke oriëntatie op de omgeving van de faculteit en goede kennis van de interne organisatie en een resultaatgerichte en transparante wijze van werken die zowel aandacht heeft voor de beleids- als voor de uitvoeringsaspecten.

Binnen het BMO-domein zijn de secretarissen van de faculteit en de afdelingen werkzaam, alsmede de facultair informatie-coördinator. Daarnaast zijn er een aantal BMO taken bij de Delft Research Centres.

 

Naam auteur: webredactie
© 2017 TU Delft

Metamenu