Intreerede Antoine van der Heijden: Procestechnologie

09 februari 2017 door Webredactie 3mE

Op vrijdag 17 februari houdt professor Antoine van der Heijden van de leerstoel Functional Design and Processing of Advanced Materials bij de afdeling Process & Energy zijn intreerede over het ontwerpen van nieuwe energetische materialen. U bent van harte welkom om 15.00 uur in de aula.

Energetische materialen
Momenteel zijn er ruim 122 miljoen verbindingen officieel geregistreerd. Slechts een fractie daarvan is ook daadwerkelijk in een toepassing terechtgekomen. Dat geldt ook voor de energetische materialen: verbindingen waarin chemische energie is opgeslagen die onder invloed van ontsteking of verbranding in een korte tijd vrijkomt, meestal zelfs zonder extra zuurstof toe te voegen omdat dit vaak al in voldoende mate in de verbinding zelf voorkomt. Bij de ontwikkeling van energetische materialen gaat een hoge energie-inhoud vaak hand in hand met een hoge gevoeligheid.

De afgelopen decennia zijn er veel nieuwe energetische materialen ontdekt, maar is de doorontwikkeling van een groot aantal ervan weer gestopt, bv. vanwege een te hoge gevoeligheid of een te lastige synthese. Om die reden is er ook veel onderzoek gedaan naar het verbeteren van al toegepaste energetische materialen, waarbij in veel gevallen significante vooruitgang is geboekt die heeft bijgedragen aan het verlagen van de gevoeligheid.

Eén van de aandachtsgebieden binnen deze leerstoel is de toepassing van externe velden (elektrisch, magnetisch, elektromagnetisch, akoestisch) om met behulp van deze procesintensificatie-technieken verdere stappen te zetten in de verbetering en verwerking van al toegepaste of nog in ontwikkeling zijnde energetische materialen.

Een tweede pijler binnen de leerstoel is het ontwikkelen van modellen om eigenschappen van energetische materialen te voorspellen, alvorens deze daadwerkelijk te gaan maken. Zo kan voorkomen worden dat tijd en geld gestoken wordt in allerlei nieuwe materialen die uiteindelijk nooit toegepast gaan worden. Op langere termijn zou zelfs voorzichtig gedacht kunnen worden aan het ontwerpen van nieuwe energetische materialen, op basis van deze te ontwikkelen modellen.

Biografie
Na afronding van de studie Natuurkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen, promoveerde Van der Heijden in de periode 1987-1991 aan diezelfde universiteit. Van 1992 tot 1994 werkte hij als postdoc bij de TU Delft. Daarna kwam hij in dienst van TNO, waar hij sindsdien als senior onderzoeker binnen de afdeling Energetische Materialen werkzaam is. In 2009 kwam hij als Research Associate (bij de sectie Intensified Reaction and Separation Systems (IRS) binnen de Afdeling Process & Energy en sinds maart 2015 als deeltijdhoogleraar voor de leerstoel Functional Design and Processing of Advanced Materials.

© 2017 TU Delft

Metamenu