Christian Poelma benoemd tot Hoogleraar Multiphase Systems

06 april 2017 door Webredactie 3mE

Prof.dr. ir. Christian Poelma (1975) is per 7 maart benoemd tot Hoogleraar Multiphase Systems bij de afdeling Process & Energy (P&E) van de faculteit 3mE. Christian Poelma studeerde in 1999 af in Scheikundige Technologie aan de TU Delft. In 2004 promoveerde hij aan de TU Delft (faculteit 3mE) op de interactie tussen turbulentie en deeltjes. Na een post-doc verblijf aan het California Institute of Technology, waar hij de aerodynamica van insecten bestudeerde, keerde hij terug aan de TU Delft als UD en onderzocht stromingen in het cardiovasculaire systeem. Tijdens zijn sabbatical in 2012 aan de Universiteit van Oxford werkte Poelma aan numerieke simulatie van bloedstromen. In 2014 werd hij UHD.

Christian Poelma leidt nu de nieuwe sectie Multiphase Systems van de afdeling Process & Energy van de faculteit 3mE (TU Delft). Het onderzoek van deze sectie richt zich op beter begrip van de interactie tussen vloeistof en deeltjes of druppeltjes en op accurate en efficiënte modellering hiervan. Deze modellen leveren duurzame oplossingen voor uitdagingen in de natuur en de industrie. Het onderzoek van Poelma zelf omvat (toegepaste) meerfasenstromingen, stroming in het cardiovasculaire systeem en meettechnieken. Deze onderwerpen vormen tevens de basis van zijn “OpaqueFlows” ERC Consolidator Grant (herfst 2016).

© 2017 TU Delft

Metamenu