3ME werkt mee aan tentoonstelling met 3D-reconstructie van een verloren gegane Assyrische paleiszaal

12 juli 2017 door Webredactie 3mE

Voor de nieuwe wintertentoonstelling ‘Nineveh’ van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden kwam een unieke internationale wetenschappelijke samenwerking tot stand. Diverse internationale wetenschappelijke teams werkten aan de reconstructie van één van de mooiste bouwwerken uit het oude Nabije Oosten: het paleis van de Assyrische koning Sennacherib.

Specialisten van de Cognitive Robotics groep van de Technische Universiteit Delft gebruikten digitale foto’s en beeldbewerking om 3D-modellen van de koninklijke reliëfs te maken en deze met behulp van 3D printen weer tot een tastbaar resultaat te laten herleven. De foto’s zijn in Nineveh (Noord-Irak) gemaakt door Italiaanse archeologen in 2003. Toen stonden de resten van het paleis nog overeind, recentelijk zijn ze door opzettelijke vernielingen van de kaart geveegd. De expositie ‘Nineveh’ is te zien van 19 oktober 2017 tot en met 25 maart 2018.

Internationale wetenschappelijke samenwerking
Aan de reconstructie van de paleiszaal van koning Sennacherib werkten internationale teams van specialisten. De meeste gegevens over de situatie vòòr het recente verlies zijn beschikbaar gesteld door l'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (IsCR) in Rome en de Universiteit van Turijn. Zij documenteerden alle wanden en reliëfs in 2002, toen de paar paleiskamers nog deels overeind stond. Onderzoekers van de Cognitive Robotics groep van de Technische Universiteit Delft,  Prof. Pieter Jonker, Dr. Boris Lenseigne en student Naphur van Apeldoorn gebruikten deze digitale foto’s om nauwkeurige 3D-modellen van de reliëfs te maken, gebruik makend van een al eerder gepatenteerde methode ondergebracht in hun startup QdepQ Systems en zelf ontwikkelde beelbewerkingsalgoritmen. Omdat de foto’s altijd frontaal zijn genomen, gebruiken de Delftse wetenschappers verschillen in schaduw en lichtval om de reliëfs zo realistisch mogelijk te modelleren. Zij verifieerden hun methode door een niet vernietigd reliëf zowel 3D te scannen als wel te reconstrueren uit  foto’s. De reconstructies zijn in de tentoonstelling op twee manieren gevisualiseerd. De Tokyo University of Art maakte van enkele reliëffragmenten 1 op 1 3D prints en kleurde die handmatig in. Zo maakten ze vrijwel exacte kopieën van de situatie van vòòr het verlies. Voor de reconstructie van zes andere grote reliëfs zijn alle beschikbare gegevens gecombineerd, van de Britse opgravingstekeningen uit de 19de eeuw tot de Italiaanse foto’s uit 2002. Die gegevens zijn gebruikt om tot accurate digitale modellen te komen die vervolgens zijn nagemaakt door o.a. 3D printtechnieken. Kleurenprojecties op deze ‘nieuwe’ reliëfs geven een idee van de originele bonte beschilderingen.

Aan de paleisreconstructie voor de tentoonstelling ‘Nineveh’ werkten onder andere mee: Universiteit van Turijn, Carlo Lippolis (archeoloog); IsCR in Rome, Angelo Rubino (fotograaf en copyright-owner); Technische Universiteit Delft /  QdepQ Systems, Pieter Jonker, Boris Lenseigne, Naphur van Apeldoorn (3D reconstructie); Universiteit Leiden, Dennis Braekmans (kleuronderzoek); Tokyo University of the Arts, Takashi Fukai, Manako Tanaka, Oishi Yukino (visualisatie); Océ-Technologies B.V. (3D print); Rijksmuseum van Oudheden: Anna de Wit, Lucas Petit (afbeeldingsreconstructie en projectmanagement).

Lees hier meer over de expositie

© 2017 TU Delft

Metamenu